15530
Kalendarzowe

Kalkulator stażu pracy

Kalkulator umożliwia obliczenie łącznego stażu pracy po podaniu daty zatrudnienia i zwolnienia.
111082
Budowlane

Zużycie materiałów do budowy sufitów podwieszanych modułowych - ruszt osłonięty, płyty wyjmowalne

Kalkulator pozwala obliczyć zużycie materiałów do budowy sufitów podwieszanych modułowych.
10047
Fizyczne

Powierzchnia radiatora

Kalkulator oblicza optymalną powierzchnię radiatora dla jego wskaźnika temperatury.
3383
Finansowe

Rentowność inwestycji powyżej roku

Kalkulator pozwala obliczyć zwrot na kapitale z inwestycji w dowolny instrument finansowy w odniesieniu do wartości początkowej i uzyskanej na koniec okresu.
6356
Matematyczne

Odległość punktu od prostej

Kalkulator oblicza odległość punktu o podanych współrzędnych od danej prostej