7157
Fizyczne

Siła elektromagnetyczna cewki (Electromagnetic Force)

Kalkulator na podstawie podanej wartości prądu, pola przekroju, długości oraz liczby zwojów cewki oblicza jej wytworzoną siłę elektromagnetyczną.


Zobacz podobne
32765
Fizyczne

Równoległe łączenie oporników

Kalkulator oblicza opór zastępczy dwóch oporników połączonych ze sobą równolegle.
25324
Fizyczne

Kalkulator rezystancji opornika (paski)

Kalkulator podaje rezystancję opornika na podstawie wprowadzonych kolorów jego pasków.
21454
Fizyczne

Kalkulator siły nacisku i ciągu tłoka hydraulicznego cylindra

Hydrauliczny cylinder jest mechanicznym akutatorem używanym do przekazania siły liniowej poprzez liniowe pchnięcie. Poprzez ruch tłoka w górę i w dół powstają siły ciągu i nacisku. Ten kalkulator używany jest do obliczania obu tych sił dla każdego podanego kąta pracy.
Użytkownicy oglądali również
44849
Życie codzienne

Kalkulator czasu ładowania baterii

Kalkulator na podstawie wprowadzonych danych oblicza przewidywany czas ładowania baterii.
12425
Budowlane

Jak obliczyć ilość zaprawy?

Jak obliczyć ilość potrzebnych surowców do zaprawy?
Kalkulator na podstawie podanej klasy zaprawy i ilości potrzebnej zaprawy oblicza ilość surowców.
205054
Pracownicze

Kalkulator chorobowego - oblicz zasiłek chorobowy (chorobowe)

jak wyliczyć chorobowe? jak obliczyć zasiłek chorobowy?
Kalkulator chorobowego oblicza wynagrodzenie w czasie zwolnienia chorobowego, biorąc pod uwagę różne powody nieobecności.
704260
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
5804
Finansowe

Wskaźnik płynności gotówkowej

Kalkulator na podstawie wprowadzonych: wartości środków finansowych oraz zobowiązań bieżących oblicza wskaźnik płynności gotówkowej. WPG - informuje o tym, jaka część zobowiązań bieżących może być uregulowana bez zwłoki, gdyby stały się one w danym momencie wymagalne.