2576
Dane o Polsce

Zestawienie ludności Europy

Dane: Europa
Zakres danych: Ludność ( EU )
Lata: 2012,2015
Ludność ( EU )
2012 2015
Europa 726 000 tys. 738 442 tys.
Unia Europejska 503 664 tys. 508 450 tys.
Strefa Euro 332 876 tys. 339 700 tys.
Austria 8 443 tys. 8 544 tys.
Belgia 11 095 tys. 11 299 tys.
Bułgaria 7 327 tys. 7 150 tys.
Cypr 862 tys. 1 165 tys.
Czechy 10 505 tys. 10 543 tys.
Dania 5 581 tys. 5 669 tys.
Estonia 1 340 tys. 1 312 tys.
Finlandia 5 401 tys. 5 503 tys.
Francja 65 328 tys. 64 395 tys.
Grecja 11 290 tys. 10 955 tys.
Hiszpania 46 196 tys. 46 122 tys.
Holandia 16 730 tys. 16 925 tys.
Irlandia 4 583 tys. 4 688 tys.
Litwa 3 008 tys. 2 878 tys.
Luksemburg 525 tys. 567 tys.
Łotwa 2 042 tys. 1 970 tys.
Malta 418 tys. 419 tys.
Niemcy 81 844 tys. 80 688 tys.
Polska 38 538 tys. 38 612 tys.
Portugalia 10 542 tys. 10 350 tys.
Rumunia 21 356 tys. 19 511 tys.
Słowacja 5 404 tys. 5 426 tys.
Słowenia 2 055 tys. 2 067 tys.
Szwecja 9 483 tys. 9 779 tys.
Węgry 9 958 tys. 9 855 tys.
Wielka Brytania 62 990 tys. 64 716 tys.
Włochy 60 821 tys. 59 798 tys.


Podobne pytania
2272
Dane o Polsce

Jaka jest powierzchnia Polski?

Dane: Powierzchnia kraju ogółem
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2015
3246
Dane o Polsce

Dynamika PKB w Polsce

1625
Dane o Polsce

Jaki jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?

Dane: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, rok poprzedni = 100
Zakres danych: Dochody, wydatki i warunki życia ludności
Lata: 2005,2011,2012,2013,2014,2015
1490
Dane o Polsce

Jaka jest stopa bezrobocia?

Dane: Stopa bezrobocia – na podstawie BAEL
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
1075
Dane o Polsce

Jaki jest średni kurs Narodowego Banku Polskiego?

Dane: Średni kurs Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
1606
Dane o Polsce

Jakie są średnie ceny gruntów ornych?

Dane: Grunty orne ogółem
Zakres danych: Przeciętne ceny gruntów ornych ( za 1 ha ) w obrocie prywatnym
Lata: 1999,2001,2003,2005,2007,2009,2012,2013,2014,2015
Najpopularniesze kalkulatory
1671794
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
695462
Matematyczne

Średnia ważona ocen

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
609259
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
493087
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.
417778
Budowlane

Izolacja ścian

Jak policzyć izolację ścian?
Kalkulator pozwala obliczyć ilość płyt izolacyjnych potrzebnych do pokrycia ścian budynku metodą "lekką mokrą" lub "lekką suchą". Nie ma do wyboru metody ponieważ dla jednej i drugiej wyniki są identyczne.