2441
Dane o Polsce

Zestawienie ludności Europy

Dane: Europa
Zakres danych: Ludność ( EU )
Lata: 2012,1980,1960,1900
Ludność ( EU )
1900 1960 1980 2012
Europa 408 000 tys. 605 000 tys. 693 000 tys. 726 000 tys.
Unia Europejska 503 664 tys.
Strefa Euro 332 876 tys.
Austria 8 443 tys.
Belgia 11 095 tys.
Bułgaria 7 327 tys.
Cypr 862 tys.
Czechy 10 505 tys.
Dania 5 581 tys.
Estonia 1 340 tys. 1 340 tys.
Finlandia 5 401 tys.
Francja 65 328 tys.
Grecja 11 290 tys.
Hiszpania 46 196 tys.
Holandia 16 730 tys.
Irlandia 4 583 tys.
Litwa 3 008 tys.
Luksemburg 525 tys.
Łotwa 2 042 tys.
Malta 418 tys.
Niemcy 81 844 tys.
Polska 38 538 tys.
Portugalia 10 542 tys.
Rumunia 21 356 tys.
Słowacja 5 404 tys.
Słowenia 2 055 tys.
Szwecja 9 483 tys.
Węgry 9 958 tys.
Wielka Brytania 62 990 tys.
Włochy 60 821 tys.


Podobne pytania
2186
Dane o Polsce

Jaka jest powierzchnia polski?

Dane: Powierzchnia kraju ogółem
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
3134
Dane o Polsce

Dynamika PKB w Polsce

1541
Dane o Polsce

Jaki jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?

Dane: Wskaźnik cen i towarów i usług konsumpcyjnych rok poprzedni = 100
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
1440
Dane o Polsce

Jaka jest stopa bezrobocia?

Dane: Stopa bezrobocia – na podstawie BAEL
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
1024
Dane o Polsce

Jaki jest średni kurs Narodowego Banku Polskiego?

Dane: Średni kurs Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
1528
Dane o Polsce

Jakie są średnie ceny gruntów ornych?

Dane: Grunty orne ogółem
Zakres danych: Przeciętne ceny gruntów ornych ( za 1 ha ) w obrocie prywatnym
Lata: 1999,2001,2003,2005,2007,2009,2012
Najpopularniesze kalkulatory
1611174
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
661950
Matematyczne

Średnia ważona ocen

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
598780
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
480846
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.
409695
Budowlane

Izolacja ścian

Jak policzyć izolację ścian?
Kalkulator pozwala obliczyć ilość płyt izolacyjnych potrzebnych do pokrycia ścian budynku metodą "lekką mokrą" lub "lekką suchą". Nie ma do wyboru metody ponieważ dla jednej i drugiej wyniki są identyczne.