662
Dane o Polsce

Ćwiczący w sekcjach piłki

Sport
1999 2002 2008 2012
Ćwiczący w sekcjach sportowych wg sportów: rugby 1546 2087 2530 2715
Ćwiczący w sekcjach sportowych wg sportów: piłka wodna 291 121 538 433
Ćwiczący w sekcjach sportowych wg sportów: piłka siatkowa (łącznie z plażową) 42275 58448 112657 93934
Ćwiczący w sekcjach sportowych wg sportów: piłka ręczna 29045 31413 42205 37378
Ćwiczący w sekcjach sportowych wg sportów: piłka nożna (łącznie z halową i plażową) 202312 246211 353126 382847


Podobne pytania
2179
Dane o Polsce

Jaka jest powierzchnia polski?

Dane: Powierzchnia kraju ogółem
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
2433
Dane o Polsce

Zestawienie ludności Europy

Dane: Europa
Zakres danych: Ludność ( EU )
Lata: 2012,1980,1960,1900
3124
Dane o Polsce

Dynamika PKB w Polsce

1534
Dane o Polsce

Jaki jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?

Dane: Wskaźnik cen i towarów i usług konsumpcyjnych rok poprzedni = 100
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
1435
Dane o Polsce

Jaka jest stopa bezrobocia?

Dane: Stopa bezrobocia – na podstawie BAEL
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
1021
Dane o Polsce

Jaki jest średni kurs Narodowego Banku Polskiego?

Dane: Średni kurs Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych: Podstawowe informacje o Polsce
Lata: 2012
1522
Dane o Polsce

Jakie są średnie ceny gruntów ornych?

Dane: Grunty orne ogółem
Zakres danych: Przeciętne ceny gruntów ornych ( za 1 ha ) w obrocie prywatnym
Lata: 1999,2001,2003,2005,2007,2009,2012
Najpopularniesze kalkulatory
1607095
Budowlane

Kalkulator paneli podłogowych

Kalkulator na podstawie wprowadzonych wymiarów powierzchni do obłożenia panelami oraz danych o ilości paneli w jednej paczce, oblicza ile paczek paneli musisz kupić, aby pokryć całe pomieszczenie.
660515
Matematyczne

Średnia ważona ocen

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak "-" to będzie on automatycznie niwelowany.
597865
Życie codzienne

Zbiornik na deszczówkę

Kalkulator oblicza ilość zebranej deszczówki z dachu o podanych wymiarach.
479842
Budowlane

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Kalkulator oblicza kwotę podatku VAT, jaka może zostać zwrócona z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych.
408893
Budowlane

Izolacja ścian

Jak policzyć izolację ścian?
Kalkulator pozwala obliczyć ilość płyt izolacyjnych potrzebnych do pokrycia ścian budynku metodą "lekką mokrą" lub "lekką suchą". Nie ma do wyboru metody ponieważ dla jednej i drugiej wyniki są identyczne.